Cookie Consent by Free Privacy Policy website

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1.     Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes
www.rsdauto.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB
„RSD Auto“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui
įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas
sutinka su šių Taisyklių taikymu,

1.2. Prekių pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – sutartis) laikoma sudaryta nuo
to momento, kai Pirkėjas  el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą,
pasirinkęs apmokėjimo būdą  ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Patvirtinti
prekių užsakymą“,  Pirkėjui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, Pardavėjas  Pirkėjo nurodytu
elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslią
prekės kainą.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl: 

(a)      apmokėjimo sąlygų keitimo;
(b)      taikytinų teisės aktų pakeitimų.

1.4.  Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo
metu galiojanti Taisyklių redakcija, todėl kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti
Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju,
bus daromas užsakymas.

1.5. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms,  Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai,
nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.4
punkte.
 

2.     Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei
Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę nenurodydamas priežasties nepatirdamas kitų, negu nustatyta
Civilinio kodekso 6.228 (11) straipsnyje, išlaidų, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių
pirkimo ir pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) su Pardavėju,  apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui
per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Pirkėjas, pageidaudamas atsisakyti
Pirkimo-pardavimo  sutarties, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą pavyzdinę Sutarties atsisakymo formą,
kurios pateiktos čia:

Prašymo forma: (XLSX ir PDF)

Formų pavyzdžius galite atsisiųsti: XLSX jei pildysite kompiuteryje, PDF jei atsispausdinę, arba pateikti
aiškų pranešimą elektroniniu paštu savitarna@rsdauto.lt , kuriame būtų aiškiai išdėstytas
sprendimas atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas
išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

2.3. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės
grąžinimui nustatytas terminas. 

2.4. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės,
apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su
autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos.
Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie
buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. 

2.5. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teisė netaikoma dėl:

1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos, ir kurios
gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai
pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
2. greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
3. supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos
apsaugos ar higienos priežasčių;
4. prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
5. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po
pristatymo;
6. pristatymo išlaidos nėra grąžinamos; 

2.6. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai neįskaitant pristatymo
išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14
(keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, išskyrus atvejus
nurodytus  šios pirkimo-pardavimo sutarties 2.3. ir 2.4. punktuose.    Jei grąžinama tik dalis Prekių,
pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik
jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis
ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. 

2.7. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties atšaukimo:

1. Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekę/Prekes Pardavėjui;
2. Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.

2.8. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir
pareigas.

2.9. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes ir su prekių pristatymu susijusią kainą sumokėti  per nustatytą
terminą ir priimti užsakytas prekes.

2.10. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas šios sutarties įvykdymui pasitelktų trečiuosius asmenis.

2.11. Pirkėjas turi teisę ir  yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

2.12. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl jo registracijos (paskyros) elektroninėje parduotuvėje
sustabdymo ar panaikinimo. Prašymas gali būti pateikiamas Pardavėjo el. paštu
savitarna@rsdauto.lt, registruotu paštu arba pateikiant prašymą atvykus į Pardavėjo
buveinės vietą. Pardavėjas prieš patenkindamas šį Pirkėjo prašymą gali atlikti Pirkėjo tapatybės
nustatymo veiksmus. Šiuo tikslu Pardavėjas gali nurodyti Pirkėjui pateikti jo registracijos anketoje
pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį), kuriuos galėtų
palyginti su atitinkamais Pardavėjo turimais Pirkėjo anketiniais duomenimis. Vykdant šį patikrinimą,
Pardavėjas taip pat gali išsiųsti kontrolinį pranešimą Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu kontaktiniu
telefono numeriu (SMS) arba el. paštu, prašydamas atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo
procedūra bus nesėkminga, Pardavėjas netenkins Pirkėjo pateikto prašymo dėl jo registracijos
elektroninėje parduotuvėje sustabdymo ar panaikinimo.
 

3.     Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės
teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų , kad elektroninė parduotuvė
veiks nenutrūkstamai, ar kad duomenų perdavimas vyks be sutrikimų, bei neatsako už nedidelius
netikslumus.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per
nustatytą terminą.

3.3. Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos
prekės (prekių) tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius
priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas
atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar jos tinkamam veikimui, pardavėjas
turi teisę apriboti ir /ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės darbu ir/ar
panaikinti Pirkėjo registraciją elektroninėje parduotuvėje iš anksto Pirkėjo neįspėjus.

3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų
paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento ir galioja visoms po Taisyklių paskelbimo sudarytoms
pirkimo-pardavimo sutartims.

3.6. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas teises ir
pareigas.

3.7. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl jo registracijos (paskyros) elektroninėje parduotuvėje
sustabdymo ar panaikinimo, turi teisę atlikti Taisyklėse nustatytus Pirkėjo tapatybės nustatymo
veiksmus. Pirkėjui sėkmingai atlikus autorizacijos veiksmą Pardavėjas nepagrįstai nedelsdamas atlieka
Pirkėjo registracijos (paskyros) elektroninėje parduotuvėje sustabdymą ar panaikinimą. Pardavėjas gali
netenkinti Pirkėjo prašymo panaikinti jo registraciją (paskyros) elektroninėje parduotuvėje, jeigu
sprendžiami kokie nors ginčai tarp šalių arba atsiranda kita teisinė priežastis (pvz. įstatyminė prievolė,
Pardavėjas įpareigojamas atitinkamos teisėsaugos institucijos ir pan.). Tokiais atvejais, iki išnyks
aplinkybės trukdančios panaikinti Pirkėjo registraciją (paskyrą) elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas
Pirkėjo registraciją (paskyrą) tik sustabdo.
 

4.     Prekių kaina ir atsiskaitymas.

4.1.  Elektroninėje parduotuvėje nurodyta Prekės galutinė kaina, t. y. į nurodytą kainą yra įskaičiuotas
galiojantis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.

4.2.  Už Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną Pardavėjo pasiūlyta forma.
Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako
vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

4.3.  Už el. parduotuvėje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti trimis būdais: 

4.3.1. Grynais arba bankine kortele - galite atsiskaityti atsiimant prekes bet kurioje UAB "RSD Auto" parduotuvėje

(Kauno g. 102, Marijampolė; Gedimino g. 16, Vilkaviškis; Gedimino g. 1-2, Kazlų Rūda; Kauno g. 4, Lazdijai;

Kęstučio g. 19, Šakiai; Gamyklos g. 40, Mažeikiai; R. Kalantos g. 49, Kaunas; Kalniškių g. 20, Plungė;

Gedimino g. 44, Tauragė; J. Kubiliaus g. 18, Vilnius).

4.3.2. Pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis, pirkimo žingsnyje pasirinkite reikiamo
banko nuorodą. Žingsnyje paspauskite "Atlikti mokėjimą", užsiregistruokite atsidariusiame banko
tinklalapyje ir patvirtinkite parengtą mokėjimo pavedimą. Jokio papildomo informavimo tokiu atveju
nereikia. Užsakymo statusas pasikeičia į "apmokėtas" ir užsakymas pradedamas vykdyti.

4.3.3. Bankine kortele atsiimant prekes Omniva arba LP Express siuntų terminaluose.

4.3.4. Atsiskaitykite išsimokėtinai.

4.4. Sąskaitą išrašys pardavėjas po prekių pristatymo ir ji bus atsiųsta pirkėjui el. paštu.
 

5.     Prekių pristatymas.

5.1.  Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos Pardavėjo transportu, kurjeriu arba per siuntų terminalus.

5.2.  Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis bei asortimentas, pristatymo terminas yra
nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme. Labai retais atvejais kai kurios prekės negali būti
parduodamos po 1 vnt., todėl po užsakymo, per 4 darbo valandas apie tai galite būti informuoti. Kai dėl
Prekių svorio/tūrio taikomi papildomi pristatymo mokesčiai, galutinė pristatymo kaina derinama
kiekvieną kartą atskirai. Tokiais atvejais su Pirkėju susisiekia Pardavėjo atstovai. Nesusitarus dėl

galutinės pristatymo kainos, Pardavėjas turi teisę atsisakyti įvykdyti Pirkėjo pateiktą užsakymą
nemokėdamas jokių kompensacijų Pirkėjui.

5.3.  Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti  Prekių siuntos pakuotės
būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.4.  Nustačius Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės,
asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą
pažymėti Pardavėjo (pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.

5.5.  Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas)
Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardavėjo atstovas) ar kurjeris kartu su
Pirkėju (Pirkėjo atstovu)  apie tai  įformina Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus
pažeidimus ir neatitikimus.

5.6.  Pirkėjui (Pirkėjo atstovui)  priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente bei
pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos
pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas,
papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente tinkamai atliktos.

5.7.  Pirkėjui (Pirkėjo atstovui)  priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente be
pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė,
asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos
atitinkame dokumente yra  tinkamai atliktos.

5.8.  Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos,
nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes
nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant,
tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių)
nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
 

6.   Prekių garantija

6.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms
Prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos
sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

6.2.  Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimais.

6.3. Jeigu pristatyta Prekė ar Prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas kreipiasi  el. parduotuvės
bendraisiais kontaktais.
 

7.      Asmens duomenų tvarkymas

7.1 Visos taisyklės aptartos dokumente „Privatumo politika“.
 

8.    Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto
adresu arba SMS žinute užsakyme nurodytu telefono numeriu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje
„Kontaktai“ nurodytu adresu.
 

9.    Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima
atsakomybę už pasekmes ir padarinius, dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų/klaidingų
duomenų.

9.2. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  Elektroninio parašo įstatymo 8 str.2 ir 3 d., Pirkėjas susitaria
su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie
elektroninės parduotuvės  duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1
d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose
dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės 
duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai atlikti naudojant Pirkėjo
duomenis laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei
naudojamų duomenų pobūdžio.

9.3. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje, pažeidimą šalys atsako
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 

10.    Prekės užsakymas pagal pavyzdį

10.1 Jei prekės, pateiktos www.rsdauto.lt kataloge UAB „RSD Auto“
neturi savo sandėliuose ar prekių pasiūlymas pateiktas pagal atskirą užklausą, bei pirkėjas pageidauja
prekes įsigyti - sutartis sudaroma remiantis CK 6.356.

10.1.1 Vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis gali būti sudaryta pagal pirkėjui pardavėjo pasiūlytus daiktų
pavyzdžius (prekių aprašymą, prekių katalogus, modelius ir t. t.).

10.1.2 Jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, tai sutartis pagal daiktų pavyzdžius laikoma
sudaryta, kai Pardavėjas pristato daiktus į užsakyme nurodytą vietą. 

10.1.3 Pirkėjas iki daiktų perdavimo turi teisę atsisakyti sutarties pagal daiktų pavyzdžius. Tačiau šiuo
atveju pirkėjas privalo atlyginti pardavėjo turėtas būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu iki
atsisakymo, jeigu sutartis nenumato ko kita.

10.2 Užsakant prekę, pardavėjas UAB „RSD Auto“ gali paprašyti apmokėti už prekes
išankstiniu mokėjimu.

11.    Baigiamosios nuostatos

11.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra
sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.

11.3. „Prašymą/skundą dėl www.rsdauto.lt interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar
paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybos (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius,
el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos
teritoriniams padaliniams apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS
platformoje http://ec.europa.eu/odr/.